nedeľa, 28. november 2021 Meniny má: Henrieta
Máš moc meniť svoju budúcnosť
Vieš, aká bude tvoja budúcnosť? Bude presne taká, akú si ju vytvoríš. A práve teraz je čas, kedy ju môžeš meniť. Tvoj názor a skúsenosť sú pre nás dôležité. Vyplň tento anonymný dotazník: https://forms.gle/T6sU8GjTAGJYAojn7 a staň sa človekom, ktorý mení život mladých v našom kraji k lepšiemu!
Fotografická súťaž
Žiaci II.Bg, Alžbeta Čopáková, Ján Aľušík a Manuel Sninčák sa zapojili do fotografickej súťaže, ktorú organizuje Ministerstvo kultúry Egyptskej arabskej republiky. Alžbeta a Manuel poslali dve práce, Ján poslal jednu prácu.
Úspechy na súťaži Junior Internet 2021
V dňoch 23. – 24. apríla 2021 sa formou videokonfrencie konalo finále 16. ročníka súťaže Junior Internet Amavet 2021.
Celoslovenské kolo Enersol SK 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou ENERSOL vyhlásili už jedenásty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Najlepšie projekty z krajských kôl v teoretických a praktických úlohách, zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie postúpili do celoštátneho kola.
Práca Michala Jaroša - 3D model kuchyne
3D model kuchyne vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model izby od Jany Kislanovej
3D model izby vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchyne od Slavomíra Švigára
3D model kuchyne vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchynskej linky od Samuela Kováča
3D model kuchynskej linky vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchynskej linky od Alexandra Kostku
3D model kuchynskej linky vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kychyne ktorého autorom je Viktor Kira
3D model kuchyne vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchynskej linky od Samuela Gubu
3D model kuchynskej linky vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum

Podporte nás 2% z dane

1 Ako na to 2 Vyhlásenie pre 2% dane

Aktuálne informácie

Voľby členov rady školy v kategórii zástupcovia rodičov

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej na základe vyhlásenia Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole technickej, Družstevná 1474/19 v Humennom v kategórii zástupcovia rodičov zo dňa 02. augusta 2021

oznamuje,

že voľby členov rady školy sa uskutočnia elektronickou formou dňa 28. septembra 2021 (utorok).

V prípade, že prvého kola volieb (28. 09. 2021) sa nezúčastní  nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, voľby sa musia zopakovať. V prípade opakovanej voľby sa už nadpolovičná väčšina voličov nevyžaduje. Opakovaná voľba sa uskutoční elektronickou formou dňa 29. septembra 2021 (streda).

Do rady školy sa majú zvoliť 3 zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Kandidáti do rady školy za rodičov žiakov školy sa môžu prihlásiť do 27. 09. 2021 (pondelok) na sekretariáte školy. Kandidatúru je potrebné potvrdiť písomným súhlasom.


Ing. Róbert Juhás

   riaditeľ školy

Výdaj AG testov

Riaditeľ SOŠ technickej oznamuje rodičom, ktorí prejavili záujem o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov školy, že distribúcia testov sa uskutoční dňa 23. septembra 2021 (štvrtok) v čase od 14.00 hod. do 15.30. hod. vo vestibule školy. 

Odkazy:


Ing. Róbert Juhás

riaditeľ školy

Výzva na voľby členov rady školy

Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, Humenné, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole technickej, Družstevná 1474/19 v Humennom.

Bližšie informácie

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

 Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka".

Ponuka študijných odborov 2021/22

Najnovšie akcie

Udalosti a akcie

Žiadne udalosti

Linky

Nasilie banner 1170x100px 06 21

Partneri a sponzori

Andritz logo bukoza logo delcasting snina logo
jevrost logo marber logo HAGARD-HAL logo
TESCO logo chemstroj logo
RMR Slovensko logo
uez logo
VSD INNOGY logo consumer classroom VSD INNOGY logo