pondelok, 2. august 2021 Meniny má: Gustáv
Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK!
Milá študentka, milý študent! Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE UČITEĽ.
Úspechy na súťaži Junior Internet 2021
V dňoch 23. – 24. apríla 2021 sa formou videokonfrencie konalo finále 16. ročníka súťaže Junior Internet Amavet 2021.
Celoslovenské kolo Enersol SK 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou ENERSOL vyhlásili už jedenásty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Najlepšie projekty z krajských kôl v teoretických a praktických úlohách, zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie postúpili do celoštátneho kola.
Práca Michala Jaroša - 3D model kuchyne
3D model kuchyne vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model izby od Jany Kislanovej
3D model izby vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchyne od Slavomíra Švigára
3D model kuchyne vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchynskej linky od Samuela Kováča
3D model kuchynskej linky vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchynskej linky od Alexandra Kostku
3D model kuchynskej linky vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kychyne ktorého autorom je Viktor Kira
3D model kuchyne vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchynskej linky od Samuela Gubu
3D model kuchynskej linky vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum

Podporte nás 2% z dane

1 Ako na to 2 Vyhlásenie pre 2% dane

Aktuálne informácie

Voľné pracovné miesta

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

prijme do pracovného pomeru

majstra/majsterku odbornej výchovy v odbore 2860 K chemik operátor

bližšie informácie


Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

prijme do pracovného pomeru

majstra/majsterku odbornej výchovy v odbore 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 2413 K mechanik strojov a zariadení

bližšie informácie

 

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Humennom vyhlasuje prijímacie konanie na nenaplnený počet miest:

Kód a názov odboruPočet voľných miest
2413 K mechanik strojov a zariadení 3
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 1
2860 K chemik operátor 4

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. júna 2021 (vrátane) podať prihlášku na vzdelávanie cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu (e-mail: skola@sosthe.sk) alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné.

Prijímacia skúška sa uskutoční v treťom úplnom júnovom týždni v utorok, dňa 22. júna 2021.

Riaditeľ školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2021 (cez informačný systém EduPage alebo poštou).

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2021 škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení (cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu alebo poštou na adresu školy).

Schválené po prerokovaní v pedagogickej rade konanej dňa 01. júna 2021.


 Ing. Stanislav Onderišin, riaditeľ školy

Priebežné poradie žiakov po 2. termine prijímacích skúšok
Obnovenie vyučovania
Od pondelka, 17. 05. 2021 sa  rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu obnovuje školské vyučovanie. Vyučovanie sa riadi platným rozvrhom hodín. Začíname dolným týždňom.
 
Pri vstupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 
Poznámka: Podľa nových pokynov je iba jedno tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré platí  aj pre zákonného zástupcu, aj pre plnoletého žiaka.

 

Ing. Stanislav Onderišin
riaditeľ školy
Oznam pre záujemcov o štúdium

Prosíme uchádzačov o štúdium, ktorí sa zúčastnili prijímacieho konania na našej škole, aby vyplnili tlačivo o nastúpení/nenastúpení na štúdium a odoslali ho prostredníctvom EduPage alebo ho zaslali na emailovú adresu sosthe.zastupcovia@gmail.com.


Tlačivo na odvolanie pre neprijatých uchádzačov

2. termín prijímacieho konania a organizácia vyučovania

Dňa 10. mája 2021 sa uskutoční prijímacie konanie na školský rok 2021/2022.

Žiaci 1. - 4. ročníka na teoretickom i praktickom vyučovaní majú voľno udelené riaditeľom školy.

Pre uchádzačov o štúdium platí príchod do školy v čase od 08.00 do 08.30 hod. Bližšie informácie o bezpečnostných opatreniach a pokynoch k prijímaciemu konaniu sú na tomto odkaze. 

 
 
Ing. Stanislav Onderišin
riaditeľ školy

Ponuka študijných odborov 2021/22

Najnovšie akcie

Ponuka štúdia: študijný odbor 2860K CHEMIK OPERÁTOR

  • maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
  • široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach
  • absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemicko-technologických procesov
  • štátne motivačné štipendium až do výšky 580€ podľa dosiahnutého prospechu
  • prospechové štipendium až do výšky 250€
  • bonus 25% prospechového štipendia v závislosti od dochádzky
  • bezplatné stravovanie v školskej jedálni
  • pracovné oblečenie na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
  • refundácia cestovného na praktické vyučovanie

Partneri a sponzori

Andritz logo bukoza logo delcasting snina logo
jevrost logo marber logo HAGARD-HAL logo
TESCO logo chemstroj logo
RMR Slovensko logo
uez logo
VSD INNOGY logo consumer classroom VSD INNOGY logo