Informácie o prijímacích skúškach na školský rok 2022/23 a 2023/2024

 1.  Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 v SOŠT v Humennom sa uskutoční v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. .
 2. Pre školský rok 2022/2023 prijímame žiakov do odborov:
  Kód odboruNázov študijného odboru
  2413 K mechanik strojov a zariadení
  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
  2697 K mechanik elektrotechnik
  2860 K chemik operátor
  3447 K grafik digitálnych médií
 3.  Do prvého ročníka prijímame absolventov 9. ročníka základnej školy a absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania.

Ponuka štúdia: študijný odbor 2860K CHEMIK OPERÁTOR

 • maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
 • široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach
 • absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemicko-technologických procesov
 • štátne motivačné štipendium až do výšky 580€ podľa dosiahnutého prospechu
 • prospechové štipendium až do výšky 250€
 • bonus 25% prospechového štipendia v závislosti od dochádzky
 • bezplatné stravovanie v školskej jedálni
 • pracovné oblečenie na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
 • refundácia cestovného na praktické vyučovanie

Ponuka študijných odborov 2022/23

Termíny prijímacích skúšok

Žiadne udalosti
Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.