Absolventi triedy: IV.D (2013-2017)

študijný odbor:
pracovník marketingu biotechnológia a farmakológia
triedny učiteľ:
Ing. Katarína Bertová

4d 2013

Zoznam žiakov

 1. Barnová Alžbeta
 2. Bažo Šimon
 3. Bobaľová Mária
 4. Dančo Kristián
 5. Danková Nikoleta
 6. Fedačková Tatiana
 7. Fedorco Miloš
 8. Fuga Martin
 9. Gombita Štefan
 10. Havrišák Tomáš
 11. Jakubová Dominika
 12. Landová Dominika
 13. Maďák Lukáš
 14. Marinčák Patrik
 15. Novobilský Marko
 16. Paľo Miloš
 17. Paľová Monika
 18. Pavlíková Lenka
 19. Pipta Juraj
 20. Piškaninová Sára
 21. Prigancová Diana
 22. Roško Matej
 23. Sentivanová Barbora
 24. Sivák Kristián
 25. Smereková Zuzana
 26. Vincová Tímea

Fotogaléria triedy

 • 1d-2013
 • 2d-2013
 • 3d-2013
 • 4d-2013
 • 4d-far-2013
 • 4d-pm-2013