Účastníčky okresného kola žiačok v stolnom tenise

Dňa 16. novembra 2017 sa v CVČ v Humennom konalo okresné kolo v stolnom tenise žiačok stredných škôl.

Našu školu reprezentovali tieto žiačky:

  • Zuzana Kováčová - I.C
  • Natália Koprivňáková -II.B
  • Klaudia Meždejová -II.C

Žiačky obsadili nádherné tretie miesto. Počas súťaže žiačky dodržiavali harmonogram zápasov, riadili sa organizačnými pokynmi pedagogického dozoru, vzorne dodržiavali zásady sebakontroly a nevystavovali sa nebezpečenstvu.

Konštatujem, že súťaž na ktorej sa zúčastnili naše žiačky nenarušili žiadne vážne, rušivé, nepredvídateľné okolnosti.