stolny tenis

Dňa 15. novembra 2017 sa v CVČ Dúha v Humennom konalo okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise družstiev.

Kvalifikačné zápasy okresného kola sme odohrali s družstvami z týchto škôl:

 • Obchodná akadémia Humenné
 • Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné
 • Stredná zdravotná škola Humenné

Našu školu reprezentovali:

 • Lukáš Kohút - III.C
 • Stanislav Lukáč - II.A
 • Daniel Holoďák - IV.B

Výsledky družstva našej školy:

SOŠT-SZŠ
4:1
SOŠT-OA
1:4
SOŠT-Gymnázium LS
4:0

SOŠT obsadila druhé miestopostúpila do finálového kola,ktoré sa bude konalo 23.11.2017 v CVČ Dúha v Humennom.

Účastníkmi finále boli družstvá:

 • Stredná odborná škola technická Humenné
 • Obchodná akadémia Humenné
 • Gymnázium Jána Zlatoústeho Humenné
 • Cirkevné osemročné gymnázium Humenné

Vo finále nás reprezentovali:

 • Lukáš Kohút - III.C
 • Stanislav Lukáč - II.A
 • Daniel Holoďák - IV.B
 • Dominik Cerula - IV.B

Výsledky SOŠT:

SOŠT-COG HE
4:1
SOŠT-OA
1:4
SOŠT-GJZ
2:4

SOŠT obsadila tretie miesto.