cezpoľný beh foto intro

Dňa 05. októbra 2018 sa v Humennom uskutočnilo Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl.

Našu školu úspešne reprezentovali Nicolas Poľák (I.D), Adam Pavlisko (II.D), Dávid Pasternák (IV.A), ktorí získali pekné umiestnenie:

  • Dávid Pasternák (IV.A) – 1. miesto
  • Adam Pavlisko (II.D) – 6. miesto
  • Nicolas Poľák (I.D) – 7. miesto

súťaži družstiev škola obsadila 2. miesto. Víťaz okresného kola, Dávid Pasternák postúpil na krajské kolo, ktoré sa konalo 11.10.2018 v Starej Ľubovni a v silnej konkurencii sa umiestnil na 29. mieste. Žiakom patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy.