cezpolny beh

Dňa 03. októbra 2019 sme sa zúčastnili súťaže pod názvom Cezpoľný beh žiakov SŠ, ktorá sa konala v Humennom.

Školu reprezentovali:

  • Jakub Rosoľanka (II.A)
  • Samuel Matta (II.C)
  • Šimon Varichaj (II.C)

súťaži družstiev sme sa umiestnili na 6. mieste.

Umiestnenie jednotlivcov:

  • Samuel Matta (II.C) – 9. miesto
  • Jakub Rosoľanka (II.A) – 19. miesto
  • Šimon Varichaj (II.C) – 20. miesto