Na exkurziu boli vybraní žiaci z odborov:

  • grafik digitálnych médii
  • mechanik – elektrotechnik
  • elektrotechnika

Žiakov sprevádzali: Ing.Štefan Juško, PhD. a Mgr.Daniel Sivčo.

Našim žiakom sa venovali hlavne, vedúci ústavu riadenia, prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. a doc. RNDr. Jana Pócsová, PhD.

V úvode prof. Petráš predstavil štruktúru TUKE, následne FBERG a jej ústavy. Zároveň poukázal na možnosti štúdia na ústave riadenia, ako aj na uplatnenie sa na trhu práce.

Nasledovalo predstavenie laboratória riadenia priemyselných procesov a cvičebných pracovísk nainštalovaných v tomto laboratóriu. Prezentácia pokračovala do laboratoria špičkového akademického tímu. V tomto si žiaci mali možnosť vyskúšať okuliare na virtuálnu realitu s pripravenými aplikáciami:

  • cestovanie na ktorékoľvek miesto zemegule a jeho následná 3D obhliadka,
  • let v stíhačke akrobatickej leteckej skupiny,
  • vystúpanie výťahom do najvyššieho poschodia a prehliadka mesta z úzkeho nosníka, na ktorom žiak stál,
  • kreslenie 3D grafiky.

Naši žiaci si so záujmom vyskúšali všetky ponúkané možnosti a vyslovili sa, že by chceli absolvovať takéto stretnutie častejšie.

Na záver sa pracovníci ústavu riadenia poďakovali za návštevu a pozvali žiakov a vyučujúcich našej školy na exkurziu aj do budúcich rokov.


Fotogaléria z akcie