Žiaci si s pracovníkmi oceliarni prezreli prevádzky výroby, spracovania a valcovania oceliarskych polovýrobkov. Odborným výkladom pracovníkov oceliarní si žiaci zopakovali a rozšírili vedomosti z predmetu Strojárska výroba.

Exkurzia splnila svoj účel, stala sa nástrojom k získavaniu praktických vedomostí v danej oblasti strojárskej výroby.

Sme pripravení na prehliadku Oceliarní