kemp Lešť intro

Dňa 25.9.2019 sa žiaci III. Ds odbor mechanik strojov a zariadení pod odborným dozorom p. majstra OV J. Gavalčina zúčastnili exkurzie v Slovenskej Oceliarni Max Aicher /SOMA/ v Strážskom.

Žiaci si s pracovníkmi oceliarni prezreli prevádzky výroby, spracovania a valcovania oceliarskych polovýrobkov. Odborným výkladom pracovníkov oceliarní si žiaci zopakovali a rozšírili vedomosti z predmetu Strojárska výroba.

Exkurzia splnila svoj účel, stala sa nástrojom k získavaniu praktických vedomostí v danej oblasti strojárskej výroby.

Sme pripravení na prehliadku Oceliarní