Súťaž VSD účastníci

Dňa 10.3.2022 sa na našej škole konala olympiáda ľudských práv.

deutschland image

Dňa 20. januára 2022 sa na 6. a 7. vyučovacej hodine uskutočnila olympiáda z RJ. Test pozostával z čítania s porozumením, kulturológie, gramatiky, opisu obrázka a rozprávania.

deutschland image

Dňa 19. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Súťaž prebiehala online.

enersol 2021-Dávid_Firda_spoluautor_a_Samuel_Turik__obhajoba_projektu

Dňa 13. januára 2022 prebehlo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo online formou.

deutschland image

Dňa 26. novembra 2021 sa uskutočnila písomná časť školského kola Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Prvýkrát sa uskutočnila online.

enersol 2021-Dávid_Firda_spoluautor_a_Samuel_Turik__obhajoba_projektu

V pondelok 22.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Do školského kola sa zapojilo celkovo 8 žiakov, ktorí preukázali vysokú úroveň vedomostí a zručností.

Konverzacia v CUJ

V piatok 27.11.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Vzhľadom na účastnú situácii a zatvoreniu škôl prebehlo školské kolo v online.

deutschland image

Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.