Konverzacia v CUJ

V piatok 27.11.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Vzhľadom na účastnú situácii a zatvoreniu škôl prebehlo školské kolo v online.

deutschland image

Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Konverzacia v CUJ

Dňa 15. januára 2020 sa na GAGLS v Humennom uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde našu školu reprezentoval Filip Petruška, žiak I.A triedy, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.

víťazi súťaže

V utorok 10.12.2019 prebehlo na našej škole školské kolo olympiády z ruského jazyka.

Konverzacia v CUJ

Dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Zúčastnili sa ho 5 žiaci 1. a 3. ročníka.

Konverzacia v CUJ

V utorok 19.11.2019 sa počas 6. a 7. vyučovacej hodiny uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov prvého až štvrtého ročníka.

účastníci BO

Dňa 20. marca 2019 sa naši žiaci z 1. a 2. ročníka zúčastnili na okresnom kole Biblickej olympiády, ktorá sa konala v priestoroch Cirkevnej spojenej škole na Duchnovičovej ul. 24 v Humennom.

deutschland image

Po víťazstve na obvodnom kole sa náš študent Ladislav Šepeľa prebojoval na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.2.2019 na Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade.