deutschland image

Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Tejto súťaže sa zúčastnil víťaz okresného kola a študent našej školy Timotej Grabinský (III.C), ktorý sa v rámci Prešovského samosprávneho kraja umiestnil na 3. mieste.

Za reprezentáciu školy mu ďakujeme a želáme veľa študijných úspechov.


Grabinský diplom