Konverzacia v CUJ

V piatok 27.11.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 31.ročníka Olympiády v anglickom jazyku (OAJ). Vzhľadom na účastnú situácii a zatvoreniu škôl prebehlo školské kolo v online.

Do školského kola sa zapojilo celkovo 10 žiakov, ktorí si proti sebe testovou formou zasúťažili. Najlepší spomedzi súťažiacich boli:

1.miesto – Dávid Firkaľ (II.C)

2.miesto – Samuel Babinec (IV.B)

3.miesto – Samuel Barláš (I.A)

Víťaz školského kola postupuje a bude školu reprezentovať v okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutoční 13.1.2021. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a vysokú úroveň preukázanú ich vedomosťami a zručnosťami.

Víťazom blahoželáme!