Kvalifikačné kolo prebiehalo podľa programu, a to príchodom do hotela Turiec v popoludňajších hodinách 15. novembra a spoločnou večerou. Nasledujúci deň prebiehala samotná súťaž, ktorú odštartoval riaditeľ súťaže Ing. Roman Petr zo spoločnosti Didactic Martin svojím príhovorom a zároveň odovzdal ceny víťazom 2. ročníka Majstrovstiev SR v CNC sústružení a frézovaní. Potom žiaci aj učitelia pracovali na rovnakom zadaní, avšak v oddelených miestnostiach.

Po obede hodnotitelia spolu s učiteľmi kontrolovali práce súťažiacich. Prví traja z každej kategórie postúpili do finále. Z celkového počtu 25 škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií: sústruženie (15 škôl) a frézovanie (10 škôl), sme sa umiestnili na 7. mieste v kategórii frézovanie. Našu školu reprezentoval žiak IV.C triedy Matúš Pacola spolu s vyučujúcim Ing. Kostolníkom.


Fotogaléria z akcie

Zdroj:
fotogaléria obsahuje materiály zo stránky www.facebook.com/didacticmartin/