Zenit 2020

Dňa 30. novembra 2020 sa konalo celoštátne kolo súťaže Mladý elektronik Skills Slovakia 2020 dištančnou formou. Súťaž bola určená žiakom prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl SR.

Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom bola Slovenská spoločnosť elektronikov a technickú podporu zabezpečovalo Centrum vedecko-technických informácií – Školské výpočtové stredisko, Banská Bystrica.

Našu školu reprezentoval Adam Povchan z triedy II. Bm. Súťaž pozostávala z dvoch častí.

teoretickej časti odpovedali súťažiaci na otázky vo forme elektronického formulára. V praktickej časti mali zhotoviť elektronický výrobok z dodanej stavebnice na základe schémy. V tejto časti sa hodnotila funkčnosť obvodu, kvalita spájkovania, celkový vzhľad a čas zhotovenia výrobku.

 Hodnotiaca komisia rozhodla na základe vopred daných kritérií o poradí účastníkov. Adam Povchan v silnej slovenskej konkurencii 43 súťažiacich sa umiestnil na peknom 22. mieste.

Na príprave žiaka praktickej časti sa podieľal Ing. Radoslav Halgaš, organizačné zabezpečenie Ing. Miroslav Kalanin.

Adamovi prajeme mnoho síl a úspechov.


Certifikát diplom Adamovi Povchanovi sutaz elektronikov