Konverzacia v CUJ

Porota, tvorená z lektorov a zástupcov partnerov, ktorí do súťaže venovali hodnotné ceny, hodnotila hrateľnosť, jasné inštrukcie, jednoduchosť ovládania, logiku a pozrela sa aj dnu do kódu.

Názov súťaže: Coding Giants Slovensko

Téma súťaže: Covid19

Jazyk: Scratch

Nakoniec sa porota rozhodla udeliť prvé 3 ceny týmto skvelým projektom a ich autorom:

  1. miesto: David Firkaľ, 2.C, SOŠT HE, Humenné a jeho úžasný Pandemic shop https://scratch.mit.edu/projects/491622060

Ako cenu získava Dávid Firkaľ notebook Dell a jeden získava pre školu. Ohľadom odovzdania ceny budú kontaktovať priamo školu.

Výhercovi gratulujeme a prajeme veľa tvorivých podnetov.