enersol 2019 01 intro

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou ENERSOL vyhlásili už jedenásty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Najlepšie projekty z krajských kôl v teoretických a praktických úlohách, zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie postúpili do celoštátneho kola.

Enersol-SK je súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. Súťaží sa v 3 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

Celoslovenské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou online obhajobou súťažných prác od 24. marca do 26. marca 2021. Z krajského kola postúpili na celoslovenské štyri práce žiakov SOŠT v Humennom.

V hlavnej kategórii

Dávid Firda a Ján Milčák (III.A) s projektom „ Optimalizácia spotreby elektrickej energie domu s dobíjaním elektromobilu“ získali prvé miesto a zároveň aj česť reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej prehliadke Enersol v októbri 2021 v Českej republike.

Martin Matta a Benjamín Bačovčin (IV.C) prezentovali projekt „Úsporná domácnosť“ a skončili na delenom 4. mieste.

V tvorivej kategórii

postúpil z krajského kola Samuel Turík (III.A) so súťažnou prácou „Nabíjacia stanica s RFID“ a získal spoločné 4. miesto.

V propagačnej kategórii

získala SOŠT Humenné víťazstvo zásluhou projektu „Redizajn ceny súťaže Enersol“ žiakov Lukáša Mrázeka(IV.B) a Jany Kislanovej (III.B).

 

Viac o súťažiOcenenia
  • Dimplom-Kislanova-Enersol-2021
  • Dimplom-Mrazek-Enersol-2021
  • Diplom_Enersol_Firda1942021
  • Diplom_Enersol_Milčák1942021