súťaž VSD 2018 intro

Aj napriek aktuálnej situácii, ktorá je v spoločnosti kvôli pandémií, sa spoločnosť VSD, a.s. v Košiciach rozhodla opäť vyhlásiť aj tento školský rok už 14.ročník VSD tímovej súťaže. Súťaž je určená pre žiakov 3. a 4. ročníkov partnerských stredných škôl spoločnosti.

Téma tohto ročníka bola: Riadenie spotreby domácnosti vrátane nabíjania elektromobilov.

Finále tímovej súťaže sa uskutočnilo vo štvrtok 29. apríla  2021 online formou. Súťažilo 6 družstievtroch škôl. SOŠ technickú v Humennom na súťaži reprezentovali 2 tímy.

V tomto ročníku bola novinka, že súčasťou projektovej dokumentácie bolo aj video, ktoré zachytávalo priebeh prác na projekte. Toto video v online finále uľahčilo komisii lepšie vnímať projekt.

Odborná porota bola zložená zo zamestnancov VSD a.s. Košice a TU Košice. Táto určila poradie na prvých troch miestach.

Tím Smart boys v zložení Dávid Firda, Ján Milčák a Stanislav Kočiš (z triedy III.A ) z odboru  elektrotechnika, s koordinátorom Ing. Jozefom Krídlom, súťažil s projektom „ Optimalizácia spotreby elektrickej energie domu s dobíjaním elektromobilu. Tento tím stal sa víťazom súťaže.

Tím Electricians v zložení Martin Matta a Benjamín Bačovčin ( trieda IV.Cm ), a Šimon Varichaj ( trieda III.Cm) s koordinátorom Ing. Mgr. Miroslavom Kalaninom,  tiež výborne reprezentoval školu s projektom „ Modern home“.   Žiaci z tohto tímu získali cenu za originalitu.


Fotogaléria z akcie

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://sosthe.sk/images/udalosti/2021/sutaz_VSD/galeria