Súťaž VSD účastníci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou ENERSOL usporiadali dvanásty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Najlepšie projekty z krajských kôl v teoretických a praktických úlohách, zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie postúpili do celoštátneho kola.

Enersol-SK je súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. Súťaží sa v 3 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

Celoslovenské kolo sa uskutočnilo v Senici 13. apríla do 15. apríla 2022. Z krajského kola postúpili na celoslovenské tri súťažné práce žiakov SOŠT v Humennom.

V hlavnej kategórii Samuel Horvát s projektom „Odpadový managment“ obsadil štvrté miesto. Samuel Turik prezentoval projekt „Blízka budúcnosť “ a skončil na 5. mieste.

V tvorivej kategórii sme nemali zastúpenie. V propagačnej kategórii získala SOŠT Humenné tretie miesto zásluhou projektu „Je najvyšší čas...“, ktorú prezentoval Kristián Rada a získal bronzovú sošku.


Fotografie z akcie
  • Enersol-2022-01
  • Enersol-2022-02
  • Enersol-2022-03
  • Enersol-2022-04