Makro fotografia intro

Na konci apríla bola vyhodnotená fotosúťaž na tému "Makro fotografia". Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov, ktorí spolu do súťaže odovzdali 28 fotografií.

enersol SK intro

Enersol-SK je súťaž Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania  trvalého  vzťahu k ochrane životného prostredia.

soc logo

Dňa 06.04.2018 sa uskutočnilo krajské kolo 40. ročníka súťaže SOČ na SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Svoje práce predstavilo 184 žiakov v 17 súťažných odboroch. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov s 8 prácami v 6 súťažných odboroch.

junior internet intro

V dňoch 23. a 24. marca 2018 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnil 13. ročník súťažnej konferencie Junior Internet 2018.

strojar inovator 2018 intro

Tento rok vyhlásila Technická univerzita v Košiciach už piaty ročník úspešnej súťaže s názvom „Strojár – Inovátor 2018“. Popularita tejto súťaže z roka na rok narastá, o čom hovorí aj fakt, že zúčastnení pochádzali aj z ďalekých kútov Slovenska (napr. autor jednej z výherných prác bol zo Strednej priemyselnej školy v Tvrdošíne). Súťaž nie je nič dlžná ani svojej kvalite, o čom svedčí aj úroveň jednotlivých prác (www.strojar-inovator.sk).

enersol krajske kolo intro

22. marca 2018 sa na SOŠT v Humennom uskutočnilo krajské kolo súťaže ENERSOL 2018. Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so ŠIOV. Je to stredoškolská záujmová činnosť, v ktorej všetky sú práce zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave.

Sútaž VSD 2017 intro

Už po jedenástykrát zorganizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Košice Tímovú súťaž partnerských škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka z elektrotechnických študijných odborov.

soc logo

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ. Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch a vyhľadávať informácie. Svoje práce krátkou prezentáciou ústne obhajujú pred odbornou hodnotiacou komisiou, v prípade výrobku aj predvádzajú jeho činnosť.

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.