Žiakom 1. ročníkov bolo premietnuté DVD Anjeli a tiež boli oboznámení s aktuálnou problematikou tejto doby. Žiaci 4. ročníkov boli touto záťažou ľudstva a jej dôsledkov informovaní DVD In your face.

Študentky III.D počas tejto kampane vyrobili a rozdali cca 120 ks červených stužiek, ako symbol tejto kampane boja proti AIDS a HIV. Kampaň začala už v novembri, kedy žiaci II.G, III.Gg a II.D svojimi kresbami podporili túto kampaň.