enersol 2019 01 intro

Dňa 27.10. 2021 od 8,00 do 13,00 sa na našej škole uskutočnila videokonferencia o najnovších trendoch na trhu práce, ktorú organizovala Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní - SAIDE.

Cieľom videokonferencie bolo priniesť najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku.

Konferencia prebiehala podľa vopred stanoveného programu a pozostávala z dvoch rečníckych panelov s diskusiou dvoch workshopov.

Za našu školu sa zúčastnili žiaci IV.Cm a IV.Cpo.


Fotografie z akcie
  • readycon_001
  • readycon_002
  • readycon_003