How to Build Use Project Plan Template 1

24. október je vo svete známy ako Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročnou témou národných osláv školských knižníc bolo „Ako máme radi našu školskú knižnicu“.

Zenit 2020

Dňa 27. novembra 2020 sa uskutočnil festival vedy Európska noc výskumníkov. Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, pripravil bohatý a maximálne pestrý program.

Zenit 2018 intro

Štvrtý pondelok v mesiaci október 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnila školská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Akcie sa zúčastnilo 70 žiakov prvého ročníka a 12 žiakov druhého a tretieho ročníka, ktorí prezentovali.

odborne stretnutie VDS intro

Dňa 10. mája 2019 spoločnosť VSD a.s., Košice pripravila už deviate stretnutie majstrov odborného výcviku a učiteľov silnoprúdových predmetov partnerských stredných škôl. Z našej školy sa stretnutia zúčastnili Ing. Viera Mikitová, Ing. Miloš Krupa, Ing. Ján Žinčák a Ing. Miroslav Kalanin.

Zalozka do knihy intro

Do projektu sme sa zapojili už druhýkrát, takže sme boli vyzbrojení prípravou naň. Veľmi nás potešilo, že do projektu sa chceli vo veľkej miere zapojiť hlavne 1. ročníky, čo je dobrý znak toho, že je o históriu a čítanie záujem.

Den PSK intro

Deň otvorených dverí pod názvom Dvere dokorán zorganizoval PSK po prvýkrát v roku 2007. Na Úrade PSK, na Námestí mieru 2 v Prešove je každoročne pripravený bohatý interaktívny program pre verejnosť.

MDSK intro

22.10.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnila školská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Akcie sa zúčastnilo 88 žiakov prvého ročníka a 8 žiakov tretieho ročníka.

prakticke cvičenie elektrotechnikov intro

Dňa 5. júna 2018 sa uskutočnila exkurzia na Cvičnom poli VSD a.s., ktoré sa nachádza v priestoroch SOŠE v Poprade – Matejovciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci z tried II.C, II.A a pedagogický dozor – Ing. Mgr. Miroslav Kalanin a Mgr. Michal Kulan. Exkurzia bola spojená s ukážkami prác na vedení vn a nn a konala sa v rámci partnerskej spolupráce s VSD a.s., Košice.

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.