zachrana netopiera intro

I všedný deň môže byť bohatý. Aký by človek mal byť? Podľa môjho názoru človek je taký, aký je a záleží od okolností, aby to dobré, čo má v sebe mohol úspešne v živote realizovať.

Aj na našej škole SOŠ technickej sa nájdu študenti, ktorí dokazujú, že nie sú ľahostajní k živým tvorom, ktorí sú v tomto ročnom období obzvlášť v ohrození života. Študenti IV.Df, Miloslav Onderko, Gabriela Virosteková a Vanesa Vyšná cestou do školy našli na ul. SNP uzimeného netopiera, ktorému poskytli najnutnejšiu ochranu, uložili ho do krabice a priniesli do školy.

Následne potom spolu s p. uč. Biľovou kontaktovali CHKO Východné Karpaty, p. Šepeľu, ktorý si netopiera na druhý deň vyzdvihol na pôde školy a poďakoval študentom. Zachráneného netopiera identifikoval ako Večernicu Pestrú (Vespertillio murinus). Po dôkladnom prezretí sa zistilo, že netopier má poškodenú blanu na krídle, našťastie je liečiteľná.

Študenti týmto počinom dokázali, že nežijú len pre seba, pre svoje potreby a že i všedný deň môže byť bohatý na to dobré i zlé. Zostala im milá spomienka, pretože tento deň nezostali ľahostajní.


Fotogaléria z akcie

  • 1_Vanesa-Gabika_-Miloslav_s_nájdeným_netopierom
  • 2_uzimený_netopier
  • 3_Študenti_s_Mgr.Martinom_Šepeľom-zoológom_z_CHKO_Východné_Karpaty
  • 4_poškodená_blana_na_krídle
  • 5_Večernica_pestrá_v_plnej_kráse
  • 6_Ešte_sa_musí_zotaviť