Erasmus charta

Stredná odborná škola technická v Humennom získala v roku 2019 Chartu pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Charta je určená výlučne pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility OVP pre žiakov a je zárukou kvality realizovaných medzinárodných projektov. Platnosť Charty je na projektové obdobie Erasmus+ 2019 - 2020.

Charta SOST 2019