súťaž VSD 2018 intro

Dňa 22. júna 2021 sa v Prešove uskutočnilo záverečné vyhodnotenie projektu Región IT Riešení 2021, ktorý sa už druhý rok realizoval spoluprácou Prešovského samosprávneho kraja a spoločnosti Unicorn Systems a do ktorého sa zapojila aj naša škola.

Projekt sa realizoval v školskom roku 2019/2020. Jeho zámerom bolo identifikovať talentovaných žiakov, ktorí majú záujem o IT oblasť, podporovať ich zručnosti v oblasti výroby softvérových riešení, webových stránok a prezentácií. A tým zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov stredných odborných škôl a gymnázií v danej sfére. Spoluprácou s Unicorn Systems SK (ďalej len Unicorn), zaoberajúcou sa 30 rokov vývojom informačných systémov, sa sledovalo tiež priame prepojenie zapojených škôl a ich žiakov na regionálny trh práce.

Naši žiaci, Kristián Valčo a Kristián Veľas, študijný odbor grafik digitálnych médií, v priebehu jedného roka úspešne absolvovali kurzy a vypracovali projekt "Informačný systém pre správu kníh v škole" v kategórii – webové zadania alebo aplikačné zadania.

Úspešne ho obhájili a prezentovali, za čo boli odmenení zaujímavými cenami. Blahoželáme! Tešíme sa na tretí ročník Región IT riešení.


Fotogaléria z akcie

  • Sutaz_Unicorn_1
  • Sutaz_Unicorn_2
  • Sutaz_Unicorn_3
  • Sutaz_Unicorn_4
  • Sutaz_Unicorn_5