súťaž VSD 2018 intro

Naša škola už od roku 2015 vysiela každoročne žiakov zo všetkých svojich odborov na zahraničné stáže prostredníctvom programu Erasmus+.

V minulosti sa nám podarilo získať Chartu Erasmus+ a najnovšie sme získali aj Akreditáciu na Erasmus, ktorá má platnosť od 01. marca 2021 až do 31. decembra 2027. Teší nás, že žiaci našej školy majú nielen otvorené dvere v štátoch Európskej únie, aby mohli získavať pracovné skúsenosti, ale aj osobné zážitky z pobytov v zahraničí minimálne do konca roka 2027.

 


 erazmus akreditácia