spolupraca

V súčasnej dobe sa firmy s odborným zameraním zaoberajú otázkou obsadenia voľných pracovných miest ľuďmi odborne zdatnými. Nastáva situácia, keď odborníci odchádzajú do dôchodku a za seba potrebujú náhradu. Úrad práce má dostatok uchádzačov o zamestnanie, problém je, že nie sú odborne zdatní.

Innovation Camp intro

Tento rok si dobre zapamätáme 17. november 2015 – Deň študenstva, boli sme totiž vo veľkej Bratislave na ešte väčšej súťaži Innovation Camp, ktorú tradične organizuje JA Slovensko, n.o. tentokrát v spolupráci s  partnerom NN Slovensko.

JA intro

Aj v tomto školskom roku dostali študenti zo Strednej odbornej školy technickej v Humennom príležitosť na prepojenie teórie a praxe prostredníctvom predmetu aplikovaná ekonómia (www.ae.jaslovensko.sk), ktorý slovenským stredným školám poskytuje nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko). Naša škola sa tak pripája do siete viac ako 800 tried stredných škôl z celého Slovenska, ktoré realizujú zážitkové podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.

pedagógovia ocenení plaketou Sophista pro regione

Úspešní pedagógovia a žiaci sú vyjadrením úspešnosti školy. Pri príležitosti ukončenia školského roka 2014/15 predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík už po siedmykrát ocenil v pondelok 15. júna v Divadle Jonáša Záborského v Prešove dvadsiatich najúspešnejších pedagógov a dvadsiatich najúspešnejších žiakov zo stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja.

časť študentov spoločnosti STUDHELP

Úspechom každého podnikania je dobrý nápad a kolektívna práca. Tento školský rok študentskú spoločnosť tvoria študenti 3.D triedy, ktorí túto firmu zaregistrovali pod názvom STUDHELP, š. s. v obchodnom registri Junior Achievement Slovensko. Po tvorbe podnikateľského plánu sa predmetom našej spoločnosti stala organizácia rôznych športových turnajov, návštev kultúrnych podujatí, premietanie dokumentárnych a náučných filmov, organizácia charitných akcií a aktivizácia programu pre zdravie na školách.