Prehľad tried v školskom roku 2021/2022

Legenda

mechanik elektrotechnik

elektrotechnika

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

mechanik strojov a zariadení

grafik digitálych médií

technické lýceum

chemik operátor