Harmonogram činnosti záujmových útvarov

#Vedúci záujmového útvaruNázov aktivity
1 Katarína Dravecká Bedminton
2 Viktor Cerula Cudzí jazyk efektívne
3 Miroslav Kalanin Elektrickárske meranie
4 Michal Kulan Florbal
5 Martina Kotusová Foto krúžok
6 Štefan Tomčák Futbal I
7 Štefan Tomčák Futbal II
8 Anna Holodová Gramotnosť vo financiách
9 Ján Žinčák Hudobný krúžok
10 Iveta Fedurčáková Chemický krúžok 1
11 Stanislav Ivanko Chemický krúžok 2
12 Andrea Biľová Horolezecký krúžok
13 Katarína Jakubová Každodenná angličtina
14 Martina Miklošová Konverzačná angličtina
15 Milan Mihaľov Komunikačná angličtina
16 Natália Mattová Krúžok talentov
17 Mária Džambová Matematika bez stresu
18 Andrea Biľová Pohybový krúžok Radosť
19 Ladislav Kostolník Programovanie CNC strojov
20 Lucia Alexovičová Slovenčina bez stresu
21 Viktor Cerula Strelecký krúžok