Elektrotechnika

e

Študijné odbory

 • 2697 K mechanik elektrotechnik

 • 2675 M elektrotechnika

2697 K mechanik elektrotechnik

 • zvládnuť na primeranej úrovni teoretické vedomosti z elektrotechniky, mechatroniky  a robotiky
 • prakticky zvládnuť prácu s mechatronickými a robotickými systémami vrátane ich programovania
 • vedieť aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti

2697 K mechanik elektrotechnik

 • mechatronické a robotické systémy
 • elektrické pohony a výkonová elektronika a akčné členy
 • snímačové systémy
 • inteligentné budovy a systémy zabezpečenia budov
 • regulátory technologických veličín
 • elektrické inštalácie

2697 K mechanik elektrotechnik

 • základné poznatky z elektrotechniky
 • elektrické merania
 • návrh a realizácia plošných spojov klasických a SMT
 • riadiace systémy: PLC, jednočípové mikropočítače, priemyselné počítače
 • programovanie riadiacich systémov a tvorba vizualizačných stránok pre dotykové panely
 • počítačové siete klasické a priemyselné

2697 K mechanik elektrotechnik

 • ako programátori riadiacich systémov vo všetkých druhoch priemyslu, v armáde, v bezpečnostných zložkách, v doprave
 • projektanti mechatronických systémov a robotov
 • servisní pracovníci v priemysle
 • školitelia mechatronických a robotických systémov
 • konzultanti pre oblasť mechatronických a robotických systémov

Fotogaléria odboru mechanik elektrotechnik

 • DSC_0568
 • DSC_0582
 • DSC_0584
 • DSC_0587
 • DSC_0590
 • DSC_0573

2675 M elektrotechnika

 • poskytnúť študentom široké spektrum vedomostí a zručností z oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizačnej a výpočtovej techniky
 • výchova kvalifikovaného pracovníka schopného samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, obsluhe a údržbe elektrotechnických zariadení, zariadení priemyselnej informatiky, počítačových systémov a sieťových technológií

2675 M elektrotechnika

 • elektrotechnika
 • elektronika
 • výpočtová technika
 • sieťové technológie
 • počítačové systémy
 • automatizácia
 • grafické systémy
 • elektrotechnické merania
 • prax

2675 M elektrotechnika

 • správca počítačovej, automatizačnej a meracej techniky
 • programátor jednočípových mikropočítačov
 • správca hardvéru a softvéru, moderných informatických systémov
 • správca počítačových sietí

2675 M elektrotechnika

 • projektant zariadení priemyselnej informatiky
 • údržbár elektrotechnických zariadení
 • prevádzkový elektrotechnik
Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.