Strojárstvo

s

Študijné odbory

 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 • 2413 K mechanik strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Výchova odborníkov v oblasti:

 • obsluhy a nastavovania klasických obrábacích strojov a zariadení a programovaných strojov a zariadení
 • tvorby konštrukčnej a technologickej dokumentácie orientovanej na strojársku výrobu aj s pomocou CAD/CAM systémov
 • vykonávanie základných operácií pri ručnom a strojovom spracovaní kovov
 • návrhu postupov výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení
 • tvorby jednoduchých programov s použitím softvéru pre ovládanie NC strojov

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 • technické kreslenie
 • strojárska technológia
 • strojníctvo
 • technológia
 • stroje a zariadenia
 • programovanie strojov a zariadení
 • technické merania
 • odborný výcvik

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 • obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení
 • programovanie a obsluha CNC stroja
 • obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie
 • technologická prípravy výroby - technológ
 • konštrukčná prípravy výroby - konštruktér
 • organizácia a riadenie - výrobný dispečer, technický kontrolór, majster

2413 K mechanik strojov a zariadení

Výchova odborníkov v oblasti:

 • samostatnej práce na klasických a programovacích obrábacích strojoch
 • montáže strojov
 • spracovania konštrukčnej a technologickej dokumentácie orientovanej na strojársku výrobu aj s pomocou CAD/CAM systémov

2413 K mechanik strojov a zariadení

 • technológia obrábania – ručné a strojové obrábanie kovov, vytváranie technologických postupov
 • technické kreslenie – kreslenie výrobných výkresov a kreslenie výkresov v CAD programoch na PC
 • odborný výcvik – ručné obrábanie kovov, sústruženie, frézovanie, obsluha a programovanie CNC strojov, vytváranie programov s využitím CAD – CAM systémov

2413 K mechanik strojov a zariadení

 • stredný technicko-hospodársky pracovník v strojárskych prevádzkach
 • operátor klasických a CNC obrábacích strojov
 • technológ a konštruktér orientovaný na strojársku výrobu s pomocou CAD/CAM systémov
 • môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu
Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.