Technická a aplikovaná chémia

b

Študijné odbory

 • 2860 K chemik operátor

 • *2840 M biotechnológia a farmakológia

 

2840 M biotechnológia a farmakológia

 • orientovať sa v liečivách rôznych farmakologických skupín (antibiotiká, analgetiká, psychofarmaká, opiáty atď.)
 • izolovať liečivé drogy z prírodných látok
 • výroba liečiv a liečivých prípravkov
 • bezpečná manipulácia s biologickým materiálom
 • praktické používanie výpočtovej techniky

2840 M biotechnológia a farmakológia

 • farmakológia
 • technológia liekových foriem
 • biológia
 • kontrolné chemické metódy
 • aplikovaná informatika

2840 M biotechnológia a farmakológia

Absolventi odboru môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo nájsť uplatnenie v:

 • biotechnologickej, potravinárskej a farmaceutickej výrobe
 • biochemických, imunologických, mikrobiologických, potravinárskych a farmaceutických laboratóriách
 • výskumných a zdravotníckych zariadeniach
 • obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu, farmáciu a potravinárstvo
 • lekárňach
 • štátnej správe
 • súkromnom podnikaní

Poznámka

*Tento štúdijný odbor nebude v školskom roku 2017/2018 otvorený !