I.As     mechanik strojov a zariadení
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné
Týždeň
Deň
0
7:00 - 7:45
1
7:50 - 8:35
2
8:40 - 9:25
3
9:30 - 10:15
4
10:25 - 11:10
5
11:15 - 12:00
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
1
pondelok
TCK
Bv D005
STN
Mh 
TOO
Bv D005
STT
Pa 
TSV
To 
SJL
Mt 
MAT
Dr 
utorok
ETV
Ch 
API
Ja A209
FYZ
Kr 
TOO
Bv D005
TCK
Bv D005
NBK
Pn 
ANJ
Ce A14
SJL
Mt 
streda
OBN
Mt 
ANJ
Ce A14
DEJ
Al 
TCK
Bv D005
MAT
Dr 
STN
Mh 
STT
Pa 
štvrtok
TOO
Bv D005
SJL
Mt 
FYZ
Kr 
MAT
Dr 
TSV
To 
ANJ
Ce A14
TH
Mt 
piatok
OVY
Br 
2
pondelok
STN
Mh 
STT
Pa 
TCK
Bv D005
MAT
Dr 
SJL
Mt 
OBN
Mt 
ANJ
Ce A14
utorok
ETV
Ch 
TOO
Bv D005
MAT
Dr 
STN
Mh 
TCK
Bv D005
NBK
Pn 
API
Ja A209
ANJ
Ce A14
streda
SJL
Mt 
ANJ
Ce A14
TSV
To 
TCK
Bv D005
FYZ
Kr 
STT
Pa 
štvrtok
TOO
Bv D005
DEJ
Al 
MAT
Dr 
SJL
Mt 
TOO
Bv D005
FYZ
Kr 
TSV
To 
piatok
OVY
Br 
Generované programom Rozvrh 6 © RNDr. Červený
3. 9. 2021