Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné
utorok 22. 6. 2021 ( rozvrh: 1 )

Chýbajúci
Vyučujúci:
Biľová (2..5), Sivčo (0..8)
Trieda:
IV.A (0..8), IV.B (0..8), IV.Cg (0..8), IV.Cm (0..8), IV.Dch (0..8), IV.Ds (0..8)


Suplovanie
Trieda
Hodina
Chýbajúci
Predmet
Učebňa
Zastupujúci
Typ zastupovania
Poznámky
I.As
4
Biľová
TOO
D005
Krídla
N, M
Miesto POS IV.A (4. vh)
I.Cm
2
Biľová
TCK
Kolesár
N, M
Miesto API IV.B (2. vh)
II.Bpo, II.Cs
5
Biľová
STN
D005
Sudzina
N, M
Miesto TWS IV.B (5. vh)
21.6.2021 11:31generované programom Zastupovanie 6 Redlu © RNDr.Červený   www.cerveny.sk