Workshop bol zameraný na kariérne pozície v oblasti IT a na duálne vzdelávanie, ktoré spoločnosť T-Systems ponúka. Pani Petereková nás spolu so študentmi informovala o tom, ako prebieha výučba, aké benefity majú študenti, v akom pomere je prax a teória a ako prebieha prijímací pohovor. Hlavnou výhodou je to, že už počas štúdia majú študenti možnosť chodiť do firmy spoznávať kolektív a učiť sa v reálnom prostredí. Škola ponúka aj prospechové štipendium a platenú prax. Duálne vzdelávanie trvá tri roky a absolventov zamestnajú priamo vo firme, pričom absolvent získava titul „DiS“ (diplomovaný špecialista).

Mali sme možnosť spýtať sa priamo študentov prvého ročníka na to, ako to tam funguje. Dozvedeli sme sa, do akého termínu sa posielajú prihlášky a aké sú podmienky prijatia. Pani Petereková nás oboznámila s chodom firmy a s pracovnými príležitosťami. Veľkou výhodou je aj možnosť vyskúšať si už počas štúdia, ktorý pracovný team nám vyhovuje. Okrem iného sme sa dozvedeli aj o trendoch v oblasti IT, aké vlastnosti sú a budú najviac oceňované na ľuďoch, aké sú reálne platy odborníkov v IT na rôznych pozíciách a mnoho ďalších informácií.

Workshop spoločnosti T-Systems ponúkol žiakom ďalšie možnosti ich uplatnenia po skončení strednej školy, rovnako im poskytol cenné informácie, ktoré môžu neskôr využiť vo svoj prospech.

Fotogaléria z akcie