Skôr ako sme založili spoločnosť, získali sme vstupný kapitál predajom akcií spoločnosti. Zorganizovali sme ustanovujúce valné zhromaždenie, kde akcionári zvolili manažment spoločnosti a schválili podnikateľský plán.

Pilotnou akciou tejto spoločnosti bol Medzitriedny futbalový turnaj. Medzi ďalšie vydarené akcie patrili Dni zdravia, ktoré boli zamerané na zdravú výživu a zdravý životný štýl (Deň ovocia, Deň mliečnych a cereálnych výrobkov, Deň vody). Pred vianočnými sviatkami sme zorganizovali charitatívnu zbierku hračiek, rozprávkových kníh pred eti z krízového centra a katolíckej charity. Svoje miesto v rebríčku úspešných akcií si právom zaslúži akcia "Poď hrať ping pong"Medziročníkový volejbalový turnaj. Triumfom tejto akcie bol finálový zápas učiteľského tímu proti víťazovi žiackych skupín. Medzi poslednú športovú akciu patrí Futsalový turnaj o pohár študentskej spoločnosti STUDHELP, ktorý sa uskutočnil v Mestskej športovej hale v Humennom.

Študenti STUDHELP, š. s. sa v priebehu školského roka zúčastnili prezentácií Workshop pre prezentačné zručnosti a Career day – Deň kariéry v Košiciach, ktoré usporiadala JASR Slovensko. Aj v rámci týchto workshopov a školení sme mohli získať cenné skúsenosti a zručnosti pre budúce štúdium. Odborné skúsenosti nám boli ponúknuté aj od pracovníkov medzinárodnej spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia.

Činnosť študentskej spoločnosti bola ukončená 15.5.2015, kedy sa uskutočnilo valné zhromaždenie, na ktorom boli našim akcionárom vyplatené dividendy. S istotou môžeme potvrdiť, že práca v študentskej spoločnosti bola pre nás veľkým prínosom. Mohli sme si v praxi osvojiť poznatky, ktoré sme nadobudli na hodinách ekonomiky, marketingu a účtovníctva. Ochutnali sme z "koláča podnikania" a vysokou devízou do budúcnosti sa nám stala aj skúsenosť pracovať v tíme.

Fotogaléria z akcie