Kalendár udalostí

Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti

Tento deň je oslavou rôznorodosti života na zemi vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov.