enersol 2019 01 intro

Milá študentka, milý študent! Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE UČITEĽ.

súťaž VSD 2018 intro

junior internet intro

V dňoch 23. – 24. apríla 2021 sa formou videokonfrencie konalo finále 16. ročníka súťaže Junior Internet Amavet 2021.

enersol 2019 01 intro

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou ENERSOL vyhlásili už jedenásty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Najlepšie projekty z krajských kôl v teoretických a praktických úlohách, zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie postúpili do celoštátneho kola.

Konverzacia v CUJ

Porota, tvorená z lektorov a zástupcov partnerov, ktorí do súťaže venovali hodnotné ceny, hodnotila hrateľnosť, jasné inštrukcie, jednoduchosť ovládania, logiku a pozrela sa aj dnu do kódu.

Zenit 2020

Dňa 30. novembra 2020 sa konalo celoštátne kolo súťaže Mladý elektronik Skills Slovakia 2020 dištančnou formou. Súťaž bola určená žiakom prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl SR.

Zenit 2018 intro

Stredná odborná škola technická je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žiaci z triedy III.B - NEJ získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Humenné a postupujú do krajského kola.

Zenit 2020

Dňa 27. novembra 2020 sa uskutočnil festival vedy Európska noc výskumníkov. Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, pripravil bohatý a maximálne pestrý program.