logo sost f

SOŠ technická Humenné

Družstevná ulica 1474/19, 066 01 Humenné

Vedenie školy

Róbert Juhás

Ing. Róbert Juhás

riaditeľ školy


 0905 335 223

riaditel@sosthe.sk

životopis štatutára

Jana Harasimová

Mgr. Jana Harasimová

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie, pre všeobecnovzdelávacie predmety


 0948 840 510

sosthe.zastupcovia@gmail.com

Andrea Drábová

Mgr. Andrea Drábová

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie, pre odborné predmety


 0911 191 230

sosthe.zastupcovia@gmail.com

zástupca riaditeľa

Ing. Radoslav Halgaš

hlavný majster odborného výcviku


 

Radoslav.Halgas@sosthe.sk

Technicko-ekonomický úsek

Agáta Macková

ekonóm


 0911 083 686

ekonom@sostech-he.vucpo.sk

Ing. Gabriela Hudáková

sekretariát riaditeľa školy


 0948 174 742

skola@sosthe.sk

Bc. Anna Pizurová

mzdová účtovníčka


pizurova.sosthe@gmail.com

Mgr. Lucia Leškováčová

prevádzková účtovníčka


 0911 083 686

 

Mapa

google maps widget html

Ostatné údaje

Kontakt

Sekretariát školy
0948 174 742
E-mail
skola@sosthe.sk

Štátna pokladnica

IČO
37942484
Výdavkový účet
7000514898/8180
Príjmový účet
7000514919/8180