Maturanti darcami krvi

Blíži sa čas Vianoc a my sme si pre Vás pripravili vianočnú súťaž v rámci projektu SČSEL - Slovenská a Česká stredoškolská ešportová liga. Súťaže sa môže zúčastniť každý študent Strednej školy / Gymnázia na území Slovenskej a Českej republiky.

enersol 2021-Dávid_Firda_spoluautor_a_Samuel_Turik__obhajoba_projektu

Projekt žiakov SOŠT v Humennom Dávida Firdu a Jána Milčáka „Optimalizácia spotreby elektrickej energie domu s dobíjaním elektromobilu“ zvíťazil na celoslovenskom kole súťaže Enersol SK v Senici a získal možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole tejto súťaže.

enersol 2021-Dávid_Firda_spoluautor_a_Samuel_Turik__obhajoba_projektu

V týždni od 9.10.2021 do 16.10.2021 prebehol European CodeWeek 2021, ktorý organizovala Európska komisia pre vzdelanie a výskum Európskej únie.

enersol 2019 01 intro

Žiaci II.Bg, Alžbeta Čopáková, Ján Aľušík a Manuel Sninčák sa zapojili do fotografickej súťaže, ktorú organizuje Ministerstvo kultúry Egyptskej arabskej republiky. Alžbeta a Manuel poslali dve práce, Ján poslal jednu prácu.

súťaž VSD 2018 intro

Coding Giants je inovatívna kódovacia škola, ktorej poslaním je poskytnúť deťom a mladým ľuďom príležitosť naučiť sa programovať a rozvíjať tvorivosť.

súťaž VSD 2018 intro

Aj napriek aktuálnej situácii, ktorá je v spoločnosti kvôli pandémií, sa spoločnosť VSD, a.s. v Košiciach rozhodla opäť vyhlásiť aj tento školský rok už 14.ročník VSD tímovej súťaže. Súťaž je určená pre žiakov 3. a 4. ročníkov partnerských stredných škôl spoločnosti.

junior internet intro

V dňoch 23. – 24. apríla 2021 sa formou videokonfrencie konalo finále 16. ročníka súťaže Junior Internet Amavet 2021.

enersol 2019 01 intro

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou ENERSOL vyhlásili už jedenásty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Najlepšie projekty z krajských kôl v teoretických a praktických úlohách, zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie postúpili do celoštátneho kola.