Exkurzia TIAR 2016 intro

Dňa 10. mája 2016 sa žiaci z tried IV.C a IV.D zúčastnili Dňa otvorených dverí v Technologickom inštitúte A. Ruprechta v Šamoríne.

účstníci exkurzie

Dňa 17. decembra 2015 sa žiaci I.D a III.Df  zúčastnili pod vedením Ing. Biľovej a Mgr. Draveckej školskej, odbornej exkurzie do zábavno-technického centra s názvom Steel Park.

strasburg intro

V minulom školskom roku 2014/2015 sa konala medzinárodná súťaž „Spotreba pre život“, ktorú organizovala Mgr. Božena Stašenková, PhD. Tejto súťaže sa zúčastnili aj študentky Strednej odbornej školy v Humennom Dominika Jakubová a Nikola Rusinková, ktoré sa umiestnili na 2. mieste v tvorbe časopisu "EURO - ID" a získali tak jedinečnú výhru - zájazd do Štrasburgu.

15 bio 7

Vedomosti z oblasti biológie, získané na vyučovacích hodinách, si študenti 1., 2., a 3. ročníka v odbore Farmakológia a Biotechnológia doplnili počas biologickej exkurzie v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach na jedinečnej motýlej šou pod názvom Motýle exotických trópov v tropickom skleníku Viktória.

15 exk 01

Tridsaťdva žiakov študijných odborov strojárskeho a elektrotechnického zamerania a jedenásť pedagógov Strednej odbornej školy technickej v Humennom sa v dňoch 13. a 14. februára 2015 zúčastnilo na exkurzii v dvoch veľkých slovenských priemyselných spoločnostiach.