deutschland image

Dňa 26. novembra 2021 sa uskutočnila písomná časť školského kola Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Prvýkrát sa uskutočnila online.

Zúčastnili sa 4 žiaci z triedy III.A. Dňa 03. decembra 2021 sa konala ústna časť školského kola Olympiády v nemeckom jazyku.

Žiaci preukázali svoje vedomosti preukázali v počúvaní a čítaní s porozumením, gramatickom teste, v práci s obrázkom a  voľnom rozhovore.

Umiestnenie:

  1. miesto – Dominik Potocký, III.Al

  2. miesto – Radoslav Repko, III.Al

  3. miesto – Samuel Polomčák, III.Ae