Našu školu reprezentovali 3 žiaci v 2 súťažných odboroch.

12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

  • Matúš Fedorčák (IV.Cm) – Univerzálny riadiaci systém
  • Dávid Pasternák (IV.A) – Merač rýchlosti 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  • Richard Gajovský (IV.Cm) – CNC stroj na kreslenie výkresov

V silnej konkurencií rôznorodých a veľmi zaujímavých prác sme získali:

  • 2. miesto – Matúš Fedorčák IV.Cm
  • 4. miesto – Richard Gajovský IV.Cm
  • 6. miesto – Dávid Pasternák IV.A

Matúš Fedorčák postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 24. – 26. apríla 2019 na SOŠ automobilovej v Košiciach.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy a víťazom srdečne blahoželáme!