Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva EÚ medzi študentmi SŠ na Slovensku. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Prvou podmienkou pre účasť v súťaži bolo vypracovanie stručného projektu o predsedajúcich krajinách Rady EÚ pre rok 2019. Naši študenti si zvolili Fínsko, ich prezentácia o tejto krajine bola vysoko hodnotená.

Súťažili študenti desiatich stredných škôl z regiónu. V prvom kole riešili vedomostný test o EÚ, v druhom kole riešili jazykovú krížovku, ktorá obsahovala výrazy vo všetkých jazykoch EÚ (24 jazykov). Do tretieho kola postúpili iba družstvá umiestnené na 1. – 3. mieste. Družstvo SOŠT postúpilo do 3. kola a získalo celkove 3. miesto v silnej konkurencii gymnazistov.

Členovia družstva: Petra Hajduková, Ondrej Hennel, Samuel Jenčo, všetci z III.B triedy, odbor technické lýceum.

mlady europan 2019 ucastnici sutaze