Súťažilo 14 žiakov v dvoch kategóriách a osem z nich získali titul „Úspešný riešiteľ“.

Úspešní riešitelia sú:

Junior O34:
  1. Ondrej Hennel III.B - percentil 99,8 %
  2. Filip Marton III.B - percentil 88,7 %
  3. Ľubomír Volovár II.A – percentil 83,8 %
Kadet O12:
  1. Jana Kislanová I.B – percentil 95,6 %
  2. Šimon Varichaj I.C – percentil 89,6 %
  3. Patrik Marián Ferko II.B – percentil 83,5 %
  4. Samuel Babinec II.B – percentil 81,5 %
  5. Slavomír Švigar I.B – percentil 80,1 %

Najlepšie na škole skončil Ondrej Hennel, ktorý v SR obsadil pekné 5. miesto.

Súťažiacim ďakujeme za zapojenie sa do medzinárodnej matematickej súťaže a veríme, že sa o rok opäť stretneme.