enersol 2021-Dávid_Firda_spoluautor_a_Samuel_Turik__obhajoba_projektu

Projekt žiakov SOŠT v Humennom Dávida Firdu a Jána Milčáka „Optimalizácia spotreby elektrickej energie domu s dobíjaním elektromobilu“ zvíťazil na celoslovenskom kole súťaže Enersol SK v Senici a získal možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole tejto súťaže.

Enersol-SK je súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia.

Medzinárodne kolo sa uskutočnilo v dňoch 4.11.2021 – 5.11.2021 v Plzni v Českej republike. V konkurencii študentov z Českej republiky, Slovinska, Rakúska a Nemecka prezentoval projekt súťažnej porote Samuel Turik, nakoľko obaja autori sa kvôli karanténe nemohli obhajoby projektu zúčastniť. Obhajoba na medzinárodnom kole je podľa prísnych pravidiel v anglickom jazyku a časovom limite 10 minút a je nesúťažná. Odmenou pre Samuela bol uznanlivý potlesk po úspešnej obhajobe. Projekt a jeho autori ako aj konzultant boli ocenení ministrom životného prostredia Českej republiky.


Fotografie z akcie
  • Ocenenie_od_ministra_životného_prostredia_Českej_republiky-FIRDA
  • Ocenenie_od_ministra_životného_prostredia_Českej_republiky-KRIDLA
  • Pohár_za_úspešnú_obhajobu_projektu
  • Samuel_Turík-odovzdávanie_cien
  • Samuel_Turík-pri_nástupe
  • Samuel_Turík