MDSK intro

22.10.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnila školská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Akcie sa zúčastnilo 88 žiakov prvého ročníka a 8 žiakov tretieho ročníka.

Všetko sa to začalo o 8:30 v spoločenskej miestnosti, kde sa zišli všetci zúčastnení. Mgr. N. Mattová vysvetlila všetkým, ako bude celá akcia prebiehať. V priestoroch školy SOŠT boli vytvorené štyri pracovné dielne. V každej pracovnej dielni bola pripravená prezentácia zameraná na časť historického vývinu spoločného Česko-Slovenska. Tieto prezentácie si pripravili žiaci 3. ročníka pod vedením Mgr. N. MattovejMgr. L. Alexovičovej. Prezentácie boli doplnené o ukážky z historických dokumentov, dobové fotografie, fotografie osobností, filmové či hudobné ukážky. Prváci boli rozdelení na skupiny. Každá skupina žiakov navštívila podľa harmonogramu postupne všetky pracovné dielne.

Približne o 10:30 sa všetci žiaci vrátili do svojich tried, kde odpovedali na kvízové otázky, ktoré podľa prezentácií pripravila Mgr. N. Mattová. O 11:30 sa všetci žiaci opäť stretli v spoločenskej miestnosti, kde Mgr. N. Mattová odmenila triedu a žiakov, ktorí v kvíze získali najviac bodov a zhodnotila priebeh celej akcie.


Fotogaléria z akcie

 • MDSK-2018-01
 • MDSK-2018-02
 • MDSK-2018-03
 • MDSK-2018-04
 • MDSK-2018-05
 • MDSK-2018-06
 • MDSK-2018-07
 • MDSK-2018-08
 • MDSK-2018-09
 • MDSK-2018-10
 • MDSK-2018-11
 • MDSK-2018-12
 • MDSK-2018-13
 • MDSK-2018-14
 • MDSK-2018-15
 • MDSK-2018-16
 • MDSK-2018-17
 • MDSK-2018-18
 • MDSK-2018-19
 • MDSK-2018-20
 • MDSK-2018-21
 • MDSK-2018-22
 • MDSK-2018-23
 • MDSK-2018-24
 • MDSK-2018-25
 • MDSK-2018-26
 • MDSK-2018-27
 • MDSK-2018-28
 • MDSK-2018-29
 • MDSK-2018-30

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.