soc logo

44. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť organizovala SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce dňa 01.04.2022.

Súťaž prebehla dištančne – žiaci obhajovali svoje práce prostredníctvom videokonferencie Teams. Do súťaže sa zapojilo spolu 178 žiakov v 17 súťažných odboroch. Odborná hodnotiaca komisia vyhlásila len prvé 3 miesta v každej kategórii, ostatné práce boli na 4. mieste.

Našu školu reprezentovali 5 žiaci:

11 Informatika
  • Jana Kislanová (IV.Bl)
12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika
  • Dávid Firda (IV.A)
  • Oliver Herbrik (IV.Cm)
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
  • Ján Milčák (IV.A)
  • Marek Katana (IV.Cm)

Všetci naši žiaci skončili na 4. mieste. V odbornej hodnotiacej komisii bol Ing. Viktor Pažur v odbore 09 - strojárstvo, hutníctvo, doprava.

Zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.


Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.